Villkor för köp av en färdigbyggd hemsida

Avtal och villkor på den här sidan är ett juridiskt avtal mellan Business Concept Täby AB, Sothönevägen 27, 18761 Täby, Stockholm Sverige och kunden som köper tjänster och/eller digitala produkter i direkt kontakt med oss eller på businessconcept.se, digital.businessconcept.se, mayaraw.se, mayarawstrategies.com, websiteswithspirit.se, businessbreakthrough.se eller andra sajter som tillhör Maya RAW & Business Concept Täby AB.

Business Concept engagerar sig i verksamhet inom hemside-utveckling, utbildning, coachning & mentoring av kunder; i form av webbseminarier, ljud- och / eller visuella presentationer och periodisk individuell coaching och utvärdering; samt WordPress teknisk support.

Gällande lag

Detta avtal ska regleras av och tolkas i alla avseenden i enlighet med lagarna i Sverige. Platsen för varje tvist ska vara i Stockholm, Sverige.

Genom att köpa tjänster eller produkter godkänner du att du förstår och samtycker till alla de ovannämnda villkoren.

Ändring av villkor

Vi förbehåller oss rätten att ändra villkoren. Alla ändringar som vi kan göra i våra användarvillkor i framtiden kommer att publiceras på vår webbplats. I förekommande fall kommer vi att meddela dig om ändringarna med jämna mellanrum.

Senast uppdaterad 12 Mars 2022.

Kontaktuppgifter

Business Concept Täby AB (559104-3723),
Sothönevägen 27, 187 61 Stockholm, Sverige
Telefon: 070 792 32 52

Beskrivning av tjänsten

BC levererar en färdigbyggd WordPress hemsida till kunds webbhotell & domän inom sju dagar efter att uppgifter som t ex menystruktur och logga levererats till BC.

I leverans har BC lagt till textblock med exempeltexter samt exempelbilder som kund själv ändrar till sina texter och sina bilder. Önskar kund använda exempelbilderna går det bra då de är köpta för att kunna användas på kundsidor.
Kund äger sidan till 100 % när betalning är mottagen hos BC. Inga licenser, bindningar, abonnemang eller liknande finns i detta köp.
Om något mer köps av kund finns det tydligt beskrivet på fakturan.

Priser och betalning

Som ersättning för tjänsten eller tjänsterna kommer kunden att betala BC pris enligt det accepterade förslaget. Alla priser är ex. moms. Business Concept erbjuder betalning av tjänster mot faktura med 7 dagars betaltid.

Anpassning av sidan

BC kommer att lägga till logo, menystruktur enligt underlaget som kunden levererar i samband med köpet. Kunder i sin tur anpassar färger, typsnitt, bilder, texter, rubriker och allting annat så att sidan matchar dess verksamhet.

Videoinstruktioner

I samband med köpet får kunder tillgång till förinspelade videoinstruktionerna i att anpassa färger, texter, bilder, rubriker och annat som finns på sidan. Videoinstruktionerna omfattar inte vidareutveckling av sidan dvs det är inget vidare utbildning i att göra mer på sidan utan ändas ändra/anpassa det som redan finns.

Äganderätt

Kunden äger hemsidan och innehåll som BC har levererat från att hemsidan är betald i sin helhet. Kunden kommer att äga all sin egen information som ingår i tjänster/produkter, samt all källkod, designkoncept, innehåll, grafik, domännamn och webbhotell.

Marknadsföring

BC kan komma att använda kundens hemsida i sin portfolio samt all annan marknadsföringsmaterial i syfte att utbilda eller inspirera. Det inkluderar både offline och digitala marknadsföringskanaler.

WordPress och Plugins

BC kommer att installera och konfigurerar WordPress samt alla plugins nödvändiga för att hemsidan ska fungera. Om Underhåll & Support tillhandahålls som en del av överenskommelsen vid köp av en hemsida kommer BC att tillfälligt installera nödvändiga plugins för att kunna utföra tjänster på bästa sätt. Dessa kan komma att tas bort vid överlämningen av hemsidan om kunden väljer att i fortsättningen sköta underhåll av sidan på egen hand, om inte annat avtalas med kunden.

Webhotell och domän

Kunden ska ge BC Admin-tillgång/roll till sitt webbhotell och domän för att BC ska kunna utföra alla nödvändiga installationer och konfigurationer. Det görs via Guest user / Gästanvändare om sånt stöds av kundens webbhotell. Det är kunden som tecknar avtal för domänadress och webbhotell. Kunden har full frihet att välja företag som de anser är lämpligast för leverans av såna tjänster. BC kan komma att behöva ta extra konsulttimmar om kunden har ett webbhotell som inte är grönlistat enligt punkterna nedan. BC kommer att ta extra konsulttimmar om BC behöver sköta ärenden för kundens räkning mot webbhotellet och för ärenden som inte orsakats av BC.

Grönlistade webbhotell:

  • https://one.com   https://loopia.se/   https://misshosting.se/   https://www.bluehost.com/   https://se.godaddy.com/

Den officiella överlämningen

Om inte underhåll & support tillhandahålls efter publiceringen av hemsidan sker den officiella överlämningen cirka 7 dagar efter leveransen & publiceringen.
Om underhåll och support tillhandahålls efter publiceringen av hemsidan sker den officiella överlämningen i samband med avslutningen av den perioden.

Den officiella överlämningen sker när hemsidan är betald  i sin helhet. I samband med överlämningen får kunder full/admin tillgång till hemsidan och ansvaret för hemsidan förs från BC till kunden vilket innebär att kund har den fullständiga ansvaret för drift, underhåll, uppdatering, backups, design, layout och annat på sidan.

Under tiden från publiceringen av hemsidan till att betalningen är fullbordad, har kunden begränsad tillgång till hemsidan med möjligheten att ändra texten, bilder, rubriker och annat som redan finns på sidan.

Senast uppdaterad 12 mars 2022