Villkor för utveckling av hemsidan

Avtal och villkor på den här sidan är ett juridiskt avtal mellan Business Concept Täby AB, Sothönevägen 27, 18761 Täby, Stockholm Sverige och kunden som köper tjänster och/eller digitala produkter i direkt kontakt med oss eller på businessconcept.se, digital.businessconcept.se, mayaraw.se, mayarawstrategies.com, websiteswithspirit.se, businessbreakthrough.se eller andra sajter som tillhör Maya RAW & Business Concept Täby AB.

Business Concept engagerar sig i verksamhet inom hemside-utveckling, utbildning, coachning & mentoring av kunder; i form av webbseminarier, ljud- och / eller visuella presentationer och periodisk personlig coaching och utvärdering; samt WordPress teknisk support.

Gällande lag

Detta avtal ska regleras av och tolkas i alla avseenden i enlighet med lagarna i Sverige. Platsen för varje tvist ska vara i Stockholm, Sverige.

Genom att köpa tjänster eller produkter erkänner du att du förstår och samtycker till alla de ovannämnda villkoren.

Ändring av villkor

Vi förbehåller oss rätten att ändra villkoren. Alla ändringar som vi kan göra i våra användarvillkor i framtiden kommer att publiceras på vår webbplats. I förekommande fall kommer vi att meddela dig om ändringarna med jämna mellanrum.

Kontaktuppgfiter

Business Concept Täby AB (559104-3723),
Sothönevägen 27, 187 61 Stockholm, Sverige
Telefon: 070 792 32 52

Beskrivning av tjänsten

BC kommer att designa, skapa och leverera en hemsida i WordPress för kunden enligt de exakta beskrivningarna som finns i förslaget, offerten eller prislistan som mejlas till kunden (vidare UNDERLAGET). Parterna kan när som helst ändra Underlagets omfattning genom att inkludera önskade ändringar i en skriftlig “ändringsordning” som förklarar ändringarna och justeringen av betalningen för tjänsterna som kommer att bli resultatet av sådana ändringar. Sådan ändringsordning ska träda i kraft när den undertecknas och dateras av båda parter.

Design team

BC kommer endast att använda kvalificerad personal för att tillhandahålla tjänsterna ( “Design Team”). BC förbehåller sig rätten att göra ändringar i designteamet utan att meddela kunden och om när det är nödvändigt och ligger i kundens bästa intresse.

Start och leverans

BC sätter igång med design & utvecklingsarbete efter att kunden har levererat all innehåll (texter, bilder (om kunden har egna bilder som ska användas på sidan), PDF-filer, loggor, m.m.). I de fallen där det redan finns en befintlig hemsida kan BC i överenskommelsen med kunden återanvända det som redan finns. BC beräknar nå en tillfredsställande avslutning av tjänsterna inom sex veckor efter leverans av innehåll från kund. Denna uppskattning inkluderar inte tid under vilken BC måste vänta på att kunden ska tillhandahålla material eller information som är nödvändig för genomförandet av tjänsterna.

Godkännande av den övergripande layouten och designen

BC kommer att utveckla ett DESIGNFÖRSLAG där kunden kan se den övergripande layouten och designen. Antal design-förslag definieras i UNDERLAGET. Kunden kan revidera designförslaget en gång, ge synpunkter och beställa ändringar. Om kunden önskar ändra layouten eller designen efter att förslaget är godkänd, dvs efter att utvecklingsarbetet har påbörjat kommer de ändringarna att offereras som tillägg separat.

Revisioner

Om inte avtalat annorlunda kommer kunden att revidera (ge feedback på) hemsida inom 3-5 arbetsdagar från att den har fått tillgång till materialet, och leverera sina synpunkter i skriftlig form via verktyget för feedback och länkar som den har fått från BC. Förseningar i revisionen kan innebära fördröjning av leveransen och publiceringen som BC inte tar ansvar för.

Om BC inte får någon feedback eller återkoppling från kunden inom 5 arbetsdagar från att kunden har fått tillgång till revisionen, anser BC att kunden inte har några synpunkter och fortsätter vidare i processen.

Priser och betalning

Som ersättning för tjänsterna kommer kunden att betala BC pris enligt det accepterade förslaget. Alla priser är ex. moms. 50% av betalningen betalas i samband med starten. Resterande summan av 50% betalas i samband med leveransen och publiceringen av hemsidan. Business Concept erbjuder betalning av tjänster mot faktura med 7 dagars betaltid.

Delbetalning

Business Concept kan i samband med några kampanjer eller vid en särskild överenskommelse erbjuda delbetalning/månadsbetalning. En faktura skickas varje månad till kund med den avtalade summan med 7 dagars betaltid om inget annat är avtalat.

Äganderätt

Kunden äger hemsidan och innehåll som BC har levererat från att hemsidan är betald i sin helhet. Kunden kommer att äga all sin egen information som ingår i tjänster/produkter, samt all källkod, designkoncept, innehåll, grafik, domännamn och webbhotell.

Marknadsföring

BC kan komma att använda kundens hemsida i sin portfolio samt all annan marknadsföringsmaterial i syfte att utbilda eller inspirera. Det inkluderar både offline och digitala marknadsföringskanaler.

WordPress and Plugins

BC kommer att installera och konfigurerar WordPress samt alla plugins nödvändiga för att hemsidan ska fungera. Om Underhåll & Support tillhandahålls som en del av överenskommelsen vid köp av en hemisda kommer BC att tillfälligt installera nödvändiga plugins för att kunna utföra tjänster på bästa sätt. Dessa kan komma att tas bort vid överlämningen av hemsidan om kunden väljer att i fortsättningen sköta underhåll av sidan på egen hand, om inte annat avtalas med kunden.

Licencer

BC kommer att ge lifetime licenser till kunden utan extra kostnad för de plugins som behövs för att hemsidan ska fungera och som BC som standard använder i utvecklingen. Detta inkluderar Elementor men kan också inkludera andra plugins som är nödvändiga för att skapa den lösningen kunden vill ha. I vissa fall kan kunden komma att behöva köpa licens för plug-ins som BC inte använder i sin tur, men kunden insisterar att ha dem som en del av lösningen.

Webhotell och domän

Kunden ska ge BC Admin-tillgång/roll till sitt webbhotell och domän för att BC ska kunna utföra alla nödvändiga installationer och konfigurationer. Det görs via Guest user / Gästanvändare om sånt stöds av kundens webbhotell. Det är kunden som tecknar avtal för domänadress och webbhotell. Kunden har full frihet att välja företag som de anser är lämpligast för leverans av såna tjänster. BC kan komma att behöva ta extra konsulttimmar om kunden har ett webbhotell som inte är grönlistat enligt punkterna nedan. BC kommer att ta extra konsulttimmar om BC behöver sköta ärenden för kundens räkning mot webbhotellet och för ärenden som inte orsakats av BC.

Grönlistade webbhotell:

  • https://one.com, https://loopia.se/, https://misshosting.se/, https://www.bluehost.com/, https://se.godaddy.com/

Tillfällig domän & flytt av sidan

BC kommer att utveckla kundens hemsida på en av sina underdomäner. När jobbet är slutfört kommer BC att flytta/migrera sidan till kunden webbhotell och domän utan extra kostnad. Om kunden redan har en WordPress hemsida kommer BC att ta back-up på den befintliga sidan innan den nya sidan installeras på plats.

Den officiella överlämningen

Om inte underhåll & support tillhandahålls efter publiceringen av hemsidan sker den officiella överlämningen minst 7 dagar efter leveransen & publiceringen.
Om underhåll och support tillhandahålls efter publiceringen av hemsidan sker den officiella överlämningen i samband med avslutningen av den perioden.

Den officiella överlämningen sker när hemsidan är betald  i sin helhet. I samband med överlämningen får kunder full/admin tillgång till hemsidan och ansvaret för hemsidan förs från BC till kunden vilket innebär att kund har den fullständiga ansvaret för drift, underhåll, uppdatering, backups, design, layout och annat på sidan.

Under tiden från publiceringen av hemsidan till att betalningen är fullbordad, har kunden begränsad tillgång till hemsidan med möjligheten att ändra texten, bilder, rubriker och annat som redan finns på sidan.

Garanti på hemsida

BC ger garanti på utfört arbete, vilket betyder att alla “fel” som kunden hittar efter leveransen eller publiceringen som t ex att något inte fungerar, eller att BC har missat ändra något enligt revisionerna, kommer BC att åtgärda på sin bekostnad. Garantin innebär inte ändringar på hemsidan, att något ska läggas till, tas bort eller ändras som inte tidigare har funnits i revisionerna.

Garantin gäller i 7 dagar efter leveransen eller publiceringen förutsatt att kunden väljer att nyttja garantin. Under garantitiden har kunden ett begränsat tillgång till hemsidan.

Planeringsworkshop & Utbildningar

Enligt det aktuella UNDERLAGET som BC och kunden kommit överens om.

Senast uppdaterad 11 april 2023.