Villkor för Website MakeOver – tävling

Avtal och villkor på den här sidan är ett juridiskt avtal mellan Business Concept Täby AB, Sothönevägen 27, 18761 Täby, Stockholm Sverige och kunden som köper tjänster och/eller digitala produkter i direkt kontakt med oss eller på businessconcept.se, digital.businessconcept.se, mayaraw.se, mayarawstrategies.com, websiteswithspirit.se, businessbreakthrough.se eller andra sajter som tillhör Maya RAW & Business Concept Täby AB.

Business Concept engagerar sig i verksamhet inom hemside-utveckling, utbildning, coachning & mentoring av kunder; i form av webbseminarier, ljud- och / eller visuella presentationer och periodisk personlig coaching och utvärdering; samt WordPress teknisk support.

Kontaktuppgfiter

Business Concept Täby AB (559104-3723),
Sothönevägen 27, 187 61 Stockholm, Sverige
Telefon: 070 792 32 52

Beskrivning av tjänsten – Website MakeOver

Website MakeOver (vidare i texten WMO) är en serie som har för syfte att utbilda och inspirera i hemsideutveckling, design och marknadsföring.

Deltagande i programmet är frivilligt och deltagarna visar intresse genom att fylla i ett formulär på någon av hemsidor som ägs av Business Concept (businessconcept.se, digital.businessconcept.se, mayaraw.se, mayarawstrategies.com eller andra sidor som ägs av Business Concept) Maya RAW är ett märke inom Business Concept.

BC kommer att designa, skapa och leverera en hemsida/webbshop i WordPress för tävlande som vinner Website MakeOver. En Make-Over betyder att vi gör om och uppgraderar en befintlig hemsida/webbshop med moderna funktioner som responsiv design, optimerad användarupplevelse, SEO-vänlig kodning och anpassade grafiska element. Vi skapar också ett helt nytt utseende och design. MakeOver innebär att BC utgår helt och hållet från de tjänsterna och funktionerna som finns på den befintliga sidan och gör om dem till en modernare och användarvänligare layout & design. Funktioner, undersidor och tjänster som inte finns på den befintliga sidan kan läggas till enligt offerten eller prislistan.

Intresseanmälan

För att anmäla sitt intresse behöver kandidaten som skickar in sin anmälan ha en befintlig, synlig, publicerad hemsida/webbshop.
Deltagarna visar intresse att vara med i programmet genom att fylla i ett formulär på någon av våra hemsidor. Business Concept behåller rätten att själva välja vilka hemsidor som vi ska göra om.
Alla frågor behöver besvaras för att anmälan ska vara gilltig.
Efter att ha skickat formuläret får deltagare en bekräftelse mejl i sin inkorg.

Resultatet

BC går igenom alla bidrag när perioden som är satt för intresseanmälan är avslutat och utnämner vinnare/vinnarna enligt datumet som finns på den aktuella sidan som beskriver aktiviteten.
Alla deltagare kommer att informeras om resultatet på Business Concepts Facebook-sida eller via mailutskick.

Design team

BC kommer endast att använda kvalificerad personal för att tillhandahålla tjänsterna ( “Design Team”, “WMO-team”). BC förbehåller sig rätten att göra ändringar i designteamet utan att meddela kunden och om när det är nödvändigt och ligger i kundens bästa intresse.

Layouten och designen

BC behåller sig rätten att göra om hemsidan/webbshoppen så som WMO-teamet anser passar bäst för serien. BC har fria händer att designa och göra om hemsidan/webbshoppen enligt sin vision och sina behov och behöver intet ta hänsyn till kundens önskemål.

Priser och betalning

BC tar ingen ersättning/betalning för Website MakeOver, endast för eventuella tillägg som kunder önskar att BC utvecklar i samband med Website MakeOver. Som ersättning för eventuella tillägg kommer kunden att betala BC pris enligt det accepterade förslaget. Alla priser är ex. moms. 50% av betalningen betalas i samband med starten. Resterande summan av 50% betalas i samband med leveransen av hemsidan/webbshoppen. Business Concept erbjuder betalning av tjänster mot faktura med 7 dagars betaltid.

BC betalar inte ut något till deltagarna i programmet.

Äganderätt

Kunden äger hemsidan/webbshoppen och innehåll som BC har levererat. Kunden kommer att äga all sin egen information som ingår i tjänster/produkter, samt all källkod, designkoncept, innehåll, grafik, domännamn och webbhotell.

Marknadsföring

BC kan komma att använda kundens befintliga och nya hemsida/webbshop i sin portfolio samt all annan marknadsföringsmaterial i syfte att utbilda eller inspirera. Det inkluderar både offline och digitala marknadsföringskanaler. BC ger inga garantier att en hemsida/webbshop kommer att användas i marknadsföring. BC behåller sig rätten att använda materialet i marknadsföring när och var det passar bäst för serien.

WordPress and Plugins

BC kommer att installera och konfigurerar WordPress samt alla plugins/tillägg nödvändiga för att hemsidan/webbshoppen ska fungera.

Licencer

BC kommer att ge lifetime licenser till kunden utan extra kostnad för de plugins/tillägg som behövs för att hemsidan/webbshoppen ska fungera och som BC som standard använder i utvecklingen. Detta inkluderar Elementor men kan också inkludera andra plugins/tillägg som är nödvändiga för att skapa den lösningen kunden vill ha. I vissa fall kan kunden komma att behöva köpa licens för plug-ins som BC inte använder i sin tur, men kunden insisterar att ha dem som en del av lösningen.

Tillfällig domän & leverans

BC kommer att utveckla kundens hemsida/webbshop på en av sina underdomäner. BC kommer att leverera sidan till kunden i form av en komprimerad WordPress backup som kunder kan när den vill ladda upp och lägga till på sitt webbhotell & domän i sin egen arrangemang. Om kunden vill att BC installerar och konfigurerar WordPress på kunden webbhotell & domän faktureras det enligt överenskommelsen eller den befintliga prislistan.

Gällande lag

Detta avtal ska regleras av och tolkas i alla avseenden i enlighet med lagarna i Sverige. Platsen för varje tvist ska vara i Stockholm, Sverige.

Genom att skicka ditt intresseanmälan erkänner du att du förstår och samtycker till alla de ovannämnda villkoren.

Ändring av villkor

Vi förbehåller oss rätten att ändra villkoren. Alla ändringar som vi kan göra i våra användarvillkor i framtiden kommer att publiceras på vår webbplats. I förekommande fall kommer vi att meddela dig om ändringarna med jämna mellanrum.

Senast uppdaterad 20. jan 2023.